Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





BlueBoard.cz

Vyrůstá největší most

 Naplno se rozběhly práce na budování mostu na Přímětické ulici, což je v letošním roce stavebně nejsložitější a nejviditelnější úsek znojemského obchvatu.

  • Vizualizace Přímětické ulice

 V aktuálně budovaném úseku od takzvané kasárenské po únanovskou křižovatku se bude nacházet celkem pět mostních objektů, přičemž ten poslední a největší, na Přímětické ulici, stavbaři budují právě nyní.

 „Na pravidelném velkém kontrolním dni jsme byli ujištěni, že vše probíhá podle stanoveného harmonogramu, z čehož mám radost. Stavba obchvatu s sebou přináší nemalá dopravní omezení, a byť věřím, že jsou občané k tak důležité dopravní stavbě shovívaví, za což jim děkuji, tak je důležité, aby se práce nijak nenatahovaly,“ říká starosta Znojma Jan Grois.

 Kvůli stavbě mostu je až do 8. prosince uzavřena ulice Hlavní, respektive Přímětická.  Pěším a cyklistům je průchod stavbou umožněn. -pas-