Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Turistické informační centrum chystá hlavní sezonu, a vstoupí do ní s novými posilami

Turistické informační centrum (TIC) ve Znojmě se připravuje na hlavní sezonu a chystá se rozšiřovat svoje služby. Znojemské Besedě, která má provoz Turistického informačního centra na starosti, byla přidělena dotace Jihomoravského kraje ve výši 95 900 korun. Díky ní například zaměstná na sezonu nové posily, které budou turistům při jejich návštěvě města Znojma po ruce. 

  • FOTO: www.znojemskabeseda.cz
Celý projekt s názvem Rozšíření služeb turistických informačních center ve Znojmě 2018 má za cíl jednak zajistit nové posily TIC, jednak pořídit nové propagační materiály. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 130 000 korun. 
 
Až do září tak bude mít TIC na Obrokové ulici a na Jižní přístupové cestě k rotundě a hradu nové členy týmu, jejichž mzdy částečně uhradí dotace. 
 
Do nabídky propagačních letáčků, které TIC poskytuje, budou pořízeny nové, které informují turisty o areálu znojemského hradu (letáčky se vyhotoví jak pro české turisty, tak i pro ty německy a anglicky hovořící) a letáčky, které nalákají na pěší procházky v Podyjí. Zajímavým suvenýrem ze Znojma bude letos nově pexeso města. 
 
Znojemská Beseda provozuje ve Znojmě celoročně dvě Turistická informační centra: na Obrokové ulici a na Jižní přístupové cestě k rotundě a hradu. Obě obdržela certifikát České centrály cestovního ruchu a A.T.I.C. ČR. 
 
Z dotace se rovněž hradí i členský příspěvek A.T.I.C. České republiky. V rámci projektu Rozšíření služeb turistických informačních center ve Znojmě 2018, se Znojemská Beseda zavázala, že se prostřednictvím TIC bude zapojovat do aktivit v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji, kdy na dvou portálech aktualizuje a doplňuje data pro potencionální návštěvníky (www.jizni-morava.cz a www.cyklo-jizni-morava.cz). 
 
-pas-