Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Svatému Kříži půl milionu

„Město opět poskytne z rozpočtu finanční příspěvek na obnovu sakrálních památek, a to konkrétně na další etapu obnovy kostela Nalezení svatého Kříže. Výše podpory činí 500 000 korun,“ informovala pracovnice tiskového oddělení radnice Petra Maršounová.

Částka je určena na postupnou obnovu kostela, konkrétně na opravy krovu, výměnu laťování, chemické ošetření proti dřevokazným škůdcům, výměnu střešní krytiny, výměnu klempířských prvků, hromosvodu, na opravu a přezdění římsy či na provedení ochrany krovu.  
 
„První etapa oprav kostela svatého Kříže proběhla v roce 2017. Šlo o opravu střechy a krovů části presbytáře kostela, a to v rozsahu čtyř pětin. Jednalo se o opravu havarijního stavu barokní krovové konstrukce z roku 1665. Město Znojmo v loňském roce poskytlo farnosti dotaci ve výši 450 000 korun,“ doplnila P. Maršounová.                                         
 
 -TIK-