Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Republice výživnou finanční injekci

Stavební úpravy budovy školy na náměstí Republiky 15, kde ve dvou stávajících patrech sídlí školka, zahrnují půdní vestavbu, nástavbu nového patra a jeho propojení se sousední budovou základní školy. Nově vzniklé prostory (půda a nástavba) budou sloužit pro základní školu.

 

  • Budova MŠ náměstí Republiky - nový stav.
  • Budova MŠ náměstí Republiky - stávající stav.
Díky dotaci Evropské unie a spolufinancování ze strany Města Znojma čeká Základní školu na náměstí Republiky rozsáhlá přestavba, při níž vzniknou nové učebny, zmodernizují se stávající a rozšíří se i celkové prostory školy. Náklady projektu se vyšplhají na 44 milionů korun. Z dotačního titulu putuje do školy 35 milionů, Město investuje 8,9 milionu. Částku schválili zastupitelé.
 
„Investice do vzdělávání našich dětí jsou dlouhodobě prioritou radnice. Letos do školství půjde rekordní objem peněz, 118 milionů, spolufinancování tohoto projektu je nejvyšší položkou z něj,“ řekl starosta Jan Grois. 
 
„Základní škola na náměstí Republiky v rámci projektu zrekonstruuje odborné učebny a vybaví je nábytkem, pomůckami pro výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a technických předmětů. Dále je v plánu zbudovat nové učebny pro žáky se specifickými poruchami učení v rámci inkluzivního vzdělávání, a to jak v budově školy, tak i v budově školy mateřské. Zároveň vznikne bezbariérové prostředí vhodné pro handicapované žáky. Projekt by měl být realizován do konce června 2019,“ doplnila Petra Maršounová z tiskového oddělení radnice.   
                                  
 
 -TIK-