Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Na zaplacení poplatků za odpady jsou poslední dny

Do konce měsíce června mají občané Znojma povinnost uhradit poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady. Poplatek činí 400 korun.

Poplatek lze uhradit na pokladně městského úřadu na Obrokové ulici, poštovní poukázkou, bankovním převodem či prostřednictvím služby SIPO. Podrobné informace jsou k nalezení na stránkách města Znojma www.znojmocity.cz v sekci Městský úřad – Odbory a oddělení – odbor finanční, záložka Jak si vyřídit.

 

Každému, kdo poplatek za odpady ani po opakovaných upomínkách neuhradí, hrozí vymáhání. 

 

-pas-