Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Tři králové koledovali i na radnici

Tradiční tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Znojmo zavítala i na radnici. I letos přišli malí i velcí koledníci, kteří zazpívali tradiční píseň My tři králové jdeme k vám, za kterou si vykoledovali finanční příspěvek od starosty Vlastimila Gabrhela a od místostarostů Ludvíka Hekrleho, Jana Groise a Jana Blahy (na snímku vpravo dole). Rám dveří na radnici tudíž i letos zdobí nápis K+M+B 2018.

„Přejeme, aby se v rámci Tříkrálové sbírky sešlo co nejvíce štědrých dárců! A děkujeme koledníkům i organizátorům za organizaci sbírky,“ dodala tisková mluvčí radnice Z. Pastrňáková.

Koledníci Tříkrálové sbírky začali vyrážet do ulic hned první lednový den. Lidem zpívají koledu, věnují drobný dárek a prosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika.

V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. Letošní sbírka se koná již poosmnácté. Výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci. Klíč k rozdělení vybraných peněz je následující: 65% využije charita přímo v dotyčné obci, 15% poputuje na charitní projekty a 5% na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5% pokryje režii sbírky.

Koledování skončí v neděli 14. ledna, Jedním z posledních míst, kde se o víkendu koledníci s kasičkou objeví, bude Miroslav a Kašenec.

 

text: -pas-; -jan-

foto: Oblastní charita Znojmo