Reklama
 

Miniaplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz

Mladí znojemští hudebníci se v rakouské konkurenci neztratili

Znojemská liduška, jak se familiárně říká Základní umělecké škole, si na nezájem rozhodně nemůže stěžovat. „Kdyby to bylo možné, měli bychom i dvojnásobný počet zájemců o výuku na naší škole. Musíme se však řídit závaznými limity,“ uvedl ředitel ZUŠ Znojmo Jaromír Berka. Na školu dochází mnoho talentovaných žáků, což dokládají výsledky na krajských a celostátních soutěžích. A to není vše, například komorní soubor pod taktovkou Marka Filipa se účastnil i zahraniční soutěže, která se konala v dolnorakouském Hornu. 

  • FOTO: archiv ZUŠ
  • FOTO: archiv ZUŠ
  • FOTO: archiv ZUŠ
  • FOTO: archiv ZUŠ
  • FOTO: archiv ZUŠ
  • FOTO: archiv ZUŠ
  • FOTO: archiv ZUŠ
  • FOTO: archiv ZUŠ
  • FOTO: archiv ZUŠ
Z více jak desítky vystupujících soutěžních těles se umístili znojemští hudebníci ze ZUŠ Znojmo na krásném druhém místě. Soutěžit u našich jižních sousedů bylo možné díky dlouhodobé spolupráci s hudební školou v Retzu, která zná kvality Znojmáků a mohla je přizvat na jednu z rakouských soutěží. Na soutěži v Retzu byli totiž nejlepší. Není bez zajímavosti, že hodnocení je zde jiné než v Česku. Hodnotí se po každém vystoupení a porotci také okamžitě soutěžícím řeknou, v čem byli skutečně dobří a kde ještě mají rezervy. Pedagogové školy věří, že po této první vlaštovce přijdou i další. Je dobré se srovnávat nejen v tuzemsku, ale také se zahraničními umělci. 
 
Samozřejmě prioritní jsou soutěže tuzemské, kde děti mají obdobné podmínky výuky, a tak záleží na talentu a píli žáka a samozřejmě i na vedení hudebním pedagogem. Ani zde znojemská Základní umělecká škola nezklamala. 
 
V sólovém a komorním zpěvu byly úspěšné ve svých věkových kategoriích Anna Čižmářová a Barbora Štanclová, které na krajské soutěži získaly první místo, druhá byla Pavlína Peřinková, třetí Sára Elzi. V kategorii dechových nástrojů byli bronzoví Jan Kolář a Jakub Burda, úspěšní byli v kategorii bicích nástrojů Štěpán Doležal, Adam Pfeffer a Štěpán Doležal (3. místo) a David Novák (2. místo). Dvanáctičlenný cimbálový soubor se umístil na druhém místě.
 
Na neoficiální republikové soutěži Keyboard Cometition Kroměříž se rozhodně neztratily Elen Závěrková (2. místo) a Klára Stuchlíková (3. místo).
 
Úspěchy dětských a juniorských hudebníků zaleží na talentu a píli. Ovšem jejich vedení je stejně důležité. Dříve vychovávaly mladé talenty na znojemské Základní hudební škole asi tři desítky pedagogů, dnes jich má škola více jak padesát. To se samozřejmě promítá do kvality výuky a je to vidět i na úspěších mladých hudebníků.                                
 
          -eis-